BVEKennis – Een complete documenten database in WordPress

De BVEKennis site is een project waarbij eerst 8500 documenten uit een sharepoint omgeving zijn gekopieerd naar een WorPress omgeving. Een beperkt aantal meta informatie velden kwam mee, maar het resultaat was onvolledig.

Door een pdf document extractor interface kan de redactie uit een bestaand pdf document titel, samenvatting, auteurs, trefwoorden en SEO informatie gericht extraheren en invullen in de corresponderende WordPress velden.

Dit is bij de bestaande 8500 documenten gedaan, maar gaat verder met nieuw toe te voegen documenten.

© 2024 Cerium | WordPress Theme : ScrollMe