OGOS

OGOS is een samenwerkingsverband van acht opdrachtgevende partijen, die gezamenlijke belangen hebben bij de verdergaande professionalisering van staalconservering

Read More

Nieuwe Hollandse Waterlinie – Forten linie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is een verdedigingslinie van 85 kilometer lang. De linie loopt van Muiden tot aan de Biesbosch en is 3 tot 5 kilometer breed. Ze bestaat uit 45 forten, 6 vestingen, 2 kastelen, 85 mitrailleurkazematten, ruim 700 betonnen schuilplaatsen en kazematten en ruim 100 militaire sluizen en waterwerken. De Nieuwe Hollandse Waterlinie […]

Read More

BIM loket

Het BIM Loket is hét kennisplatform en centraal aanspreekpunt rond open BIM-standaarden in Nederland. In het BIM Loket werken de betrokken beheerorganisaties nauw samen. Bent u gebruiker van open BIM-standaarden? Bij onze helpdesk kunt u terecht met al uw vragen!

Read More

SIKB – over de bodem van Nederland

SIKB is een netwerkorganisatie waarbinnen overheid en bedrijfsleven samen praktijkgerichte kwaliteitsrichtlijnen maken voor bodem, water, archeologie, bodembescherming en datastandaarden. Doel is kwaliteitsborging en -verbetering bij marktpartijen en overheden (in hun verschillende rollen: als opdrachtgever, vergunningverlener en toezichthouder).

Read More

Connekt

Connekt noemt zichzelf: Het onafhankelijke netwerk voor slimme, duurzame en sociale mobiliteit. Een gezonde mix van kennis, creativiteit en daadkracht waar invloedrijke partijen samen komen. Met meer dan 500 partners over de hele wereld bedenken en realiseren we tastbare oplossingen voor een duurzame en economisch betere wereld. Voor connekt heeft Cerium een CO2 reductie calculator […]

Read More
© 2024 Cerium | WordPress Theme : ScrollMe